Værdier


Haderslev Badminton Klub har vi følgende værdier, som vi lægger stor vægt på.

Fællesskab:
Badminminton skal være sjovt og spændende og i fællesskab skal vi udvikle klubben så alle, uanset evner og ambitioner,tilbydes gode muligheder i klubben.

Respekt:
Vi respekterer hinanden som vi er.

Engagement:
Vi følger vi med tiden, engagerer os via nyeinitiativer og afventer ikke at andre gør det

Kvalitet:
I Haderslev Badminton Klub er vi bevidste om det store arbejde, der skal udføres i alle
afdelinger for at vi får sammenhæng mellem mål og kvalitet.

Vi håber, at du/l kan gå ind for disse værdier og dermed være en god repræsentant for vores klub.

Så kan vi til gengæld love jer en masse hyggelige timer sammen med mange forskellige mennesker og en masse badminton

HVAD KAN BØRN & UNGE FORVENTE AF KLUBBEN

Menneskelige forventninger

At alle voksne i klubben arbejder på at skabe tryghed for barnet
At alle børn mødes med venlighed og respekt
At klubben arbejder på at give børnene selvtillid og troen på egen kunnen
At klubben tager sig af mobning, så ingen frygter at komme til træning.
At klubben vil henvende sig til hjemmet i tilfælde af problemer.
At I som forældre føler jer velkommen i klubben.
At vores mål er et hyggeligt idrætsmiljø for såvel elite som bredde
At klubben tilbyder et godt fællesskab på tværs af køn og aldersgrænser
At hvert barn skal kende mottoet "Jeg kan - jeg dur"

Sportslige forventninger

At børnene bliver trænet af gode instruktører
At børnene får mulighed for at deltage på hold og i individuelle turneringer, når klubben mener, at de er modne til det
At børnene får mulighed for at deltage i klubbens opstartsture eller afslutningslejre
At der vil være mulighed for deltagelse i både egne, udenbys og evt. udenlandske turneringer.
At børnene kan deltage i alle ungdomsafdelingens sociale arrangementer
At klubben tilbyder træning 1 eller 2 gange om ugen.
        

HVAD FORVENTER VI AF FORÆLDRE

Ved træning og kampe

At I sørger for, at barnet møder med ketsjer og tøj til træning og kampe.
At børnene møder til tiden og ikke går før alle er færdige, med mindre andet er aftalt.
At børn ikke møder syge og skadede til træning
At I viser interesse for barnets badminton og regelmæssigt overværer træning og kampe.
At I forholder jer roligt, når barnet spiller
At I bakker op og roser barnet, uanset om det har vundet eller tabt
At I melder afbud i god tid ved holdkampe og turneringer, hvis barnet er forhindret
At I er gode tilskuere, der støtter vores hold, uden at genere modstanderne

Barnets trivsel

At I er opmærksomme på mobningstendenser og henvender jer til træneren eller en leder i klubben.
At I kontakter klubben, hvis i er utilfredse med noget.
At I interesserer jer for barnets badmintonudvikling
Frivillige opgaver i klubben

Klubbens arbejde bliver udelukket varetaget af frivillige ledere, som gør et stort arbejde for at få det hele til at fungere. Derfor regner vi med:
At alle forældre påtager sig mindre opgaver efter evne i forbindelse medkampe, stævner og arrangementer i klubben.

HVAD FORVENTER KLUBBEN AF DIG SOM SPILLER

Ved træning og kampe

At du møder til tiden.
At du har tøj, sko og ketsjer med.
At du lytter til træner og eller holdlederen.
At du stiller op til kampe og stævner i klubtøj.
At du er en god kammerat og hjælper dine kammerater til at blive bedre.
At du hjælper med at rydde op i hallen efter træning.
At du gør dit bedste hver gang.
At du opfører dig pænt på banen overfor din makker, din modstander og evt. dommer.
At du dømmer retfærdigt.
At du melder afbud i god tid til træning og holdkampe.

Udenfor banen

At du hjælper din klub et par gange om året
At du ikke mobber dine kammerater
At du er en god kammerat
At piger og drenge omgås hinanden på ordentlig måde

HVAD FORVENTER VI AF VOKSNE SPILLERE

At de er bevidste om at de er rollemodeller for klubbens børn og unge
At der er balance mellem at det at yde og det at nyde
At de bidrager til afvikling af kampe og stævner for klubbens øvrige hold
At der udvises vilje, gejst og engagement både til træning og kampe
At de bidrager til klubbens udvikling af ungdomsspillere
At de er med til at skabe og selv deltage i klubbens sociale liv
At de hjælper til ved arrangementer, der skaffer penge til klubben
At de er loyale over for klubben

Kontakt

Haderslev Badmintonklub
v/formand Bo B. Jørgensen, Parkvej 39
6100 Haderslev

Find vej: Kørselsvejledning